Haarzuilens

Rondom Kasteel De Haar liggen het park en de tuinen. Deze zijn ontworpen door Hendrik Copijn in nauwe samenwerking met Pierre Cuypers. Omdat baron Etienne direct wilde kunnen genieten van een volgroeid park, liet hij circa 4 – 7 duizend volwassen bomen aanvoeren en planten in het park in wording. De bomen werden op mallejannen naar De Haar vervoerd om herplant te worden. Rondom de hele exercitie bestaan legendes. Onder andere dat er in opdracht van de baron zelfs een pand in de binnenstad van Utrecht werd gekocht en afgebroken zodat zijn bomen ‘de lastige bocht’ makkelijker konden nemen.

Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl, met waterpartijen, boomgroepen, romantische paadjes, bruggetjes en doorkijkjes. De formele tuinen rondom het kasteel, de buxustuin met de berceau, de Romeinse tuin en Rozentuin zouden zijn geïnspireerd door de tuinen van Versailles. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn, in tegenstelling tot het kasteel, de tuinen verwaarloosd geraakt omdat men de grond nodig had om groenten te verbouwen en het hout als brandstof gebruikte. Na de oorlog zijn de tuinen weer in oude luister hersteld. Begin eenentwintigste eeuw werd een grootscheepse restauratie van park en tuinen, ondernomen, deels teruggrijpend naar de oorspronkelijke ontwerpen van Copijn, deels aangepast aan de wensen van deze tijd, weinig arbeidsintensief en geschikt voor het houden van evenementen.

Toen de baron en barones in 1891 de ruïne bezochten troffen zij in de directe omgeving van het kasteel een dorpje aan: het oude Haarzuilens. Op de plaats van de huidige Romeinse tuin, ten zuiden van het kasteel, lag een brink met een dorpspomp en stonden diverse huizen, een herberg en boerderijen. Daarnaast lagen verspreid nog diverse boerderijen. De baron vond met veel moeite alle eigenaars bereid om hun huis en grond te verkopen. Voor hen heeft hij een kilometer naar het oosten nieuwe woningen gebouwd. Zo verrees het nieuwe Haarzuilens, met drie horecavergunningen, een raadhuis, brink etc. waar de inwoners als pachters van de slotheer leefden. Later zijn de landerijen deels eigendom geworden van Natuurmonumenten.

Bron: wikipedia


Surrounding the castle there is a park, designed by Hendrik Copijn, for which Van Zuylen ordered 7000 fully grown trees. Because these could not be transported through the city of Utrecht, Van Zuylen bought a house and tore it down. The park contains many waterworks and a formal garden which reminds one of the French gardens of Versailles. During the Second World War many of the gardens were lost, because the wood was used to light fires, and the soil was used to grow vegetables upon. At this time, the gardens are restored in their old splendor.For the decoration of the park, the village Haarzuilens, except for the town church, was broken down. The inhabitants were moved to a place a kilometer further up, where a new Haarzuilens arose, where they lived as tenants of the lord of the castle. This new village was also built in a pseudo-medieval style, including a rural village green. The buildings were for the most part designed by Cuypers and his son Joseph Cuypers. From 2000 on, the estate is partly owned by Natuurmonumenten.

Source: wikipedia

Advertisements

5 thoughts on “Haarzuilens

  1. Fraaie serie met een begeleidende tekst,doet me denken aan van gewest tot gewest, een programma wat vroeger dagelijks op tv was.
    Ik vind het knap gedaan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s